Kolon ve Perde Kalıpları

Modüler Kalıp Sistemi

Modüler Kalıp Sistemi çelik veya plywood yüzeylerin çelik kirişlerle desteklenerek oluşan panoların birleşimi ile ortaya çıkan kalıp sistemidir. Modüler kalıp sistemi el ile taşınabilir. Vinç kullanılmayan şantiyeler için iki personelin kolaylıkla kaldırabileceği düşünülerek tasarlanır. Vinç kullanılan şantiyelerde ise paneller birleşik halde taşınabilir. Değişen kolon ve perde geometrileri için pratik çözümler üreten Modüler Kalıp Sistemi her geometriye kolaylıkla uyum sağlar. Panolar bağlantı kancaları ile tek çekiç darbesine ihtiyaç duyarak birbirlerine rijit olarak bağlanırlar.

İki panel arasında ankrajlama görevi gören dikey bağlantı elemanı ( asker ) kalıbın rijitlenmesine yardımcı olur, aynı zamanda yatay deplasmanı önler. Askerler, kalıbın tırmandırılmasında, tırmanma elemanı görevini de üstlenir. Asker pano kullanılması durumda karşısındaki kalıpla bağlantı ankrajı asker üzerindeki deliklerden yapılır, kalıbın delinmesi önlenmiş olur. Anadolu Modüler Kalıp Sistemi TS ve DIN normlarına uygun olarak tasarlanır ve İSO belgeli hammadelerden üretilir.

Modüler Kalıp Siteminde Modül Sac Panoların yüzeyi 3 mm İSO belgeli sac, dış kirişleri de 5 mm İSO belgeli sactan imal edilir. Panolar 40 kN/m² basınç dayanımına sahiptir. Bağlantı klipsleri sfero dökümden yapılır. Çekiç darbesi ile panoyu üç noktada,n kavrayarak rijit birleşim oluşturur. Dış köşe elemanı standart olarak 90° üretilir. Farklı geometrilerde özel açılı olarak tasarlanırlar.

Modül Sac Pano

Modüler Kalıp Sisteminin ana elemanıdır. Kelepçe yardımıyla birleşmesi sonucu kalıbı oluşturur. Elle taşınabilecek ağırlıktadır. DIN ve TS normlarına göre tasarlanır.Yüzeyi ve kirişleri İSO belgeli hammeden tam otomatik gazaltı kaynak robotlarıda kaynatılır.

Ara Pano

Panoların birleşiminde iki pano arasında 5-20 cm mesafe açılmasını sağlayan sistem elemanıdır. Standart dışı ölçülere sahip perdelerde standart panoların kullanımını sağlar ve kalıbın diğer projelere adaptasyonunu kolaylaştırır. Kelepçe yardımı ile montajı yapılır. Rijit birleşim sağlar.

Yay Sac Pano

Modüler Kalıp Sisteminin yay geometrisine sahip kolon ve perdelerde ana elemandır. Kelepçe yardımıyla birleşmesi sonucu kalıbı oluşturur. Elle taşınabilicek ağırlıktadır. DIN ve TS normlarına göre tasarlanır.Yüzeyi ve kirişleri İSO belgeli hammeden tam otomatik gazaltı kaynak robotları ile kaynatılır. Projeye özel olarak istenilen ebatlarda üretilir.

Dış Köşe Elemanı

Perde ve kolon köşelerinde rijit birleşimler sağlanmasına yardımcı olan sistem elemanıdır. Kelepçe desteği ile kalıba bağlanır. Kalıbın döküm sırasında yatay eksenel basınç altında yatay deplasman yapmasını engeller.


Anadolu Modüler Kalıp Sisteminde standart pano ölçüleri 20 x 100, 25 x 100, 40 x 100 ve 50 x 100 cm’dir. Panolar dikey olarak monte edilebileceği gibi yatay olarak da monte edilir. Modüler Kalıp Sisteminin taşıdığı beton basıncının yükseldiği durumlarda kalıp profil kuşaklarla çerçevelenir. Böylelikle kalıbın esneme yapması engellenmiş olur. Beton dökülen yüzeyin birden fazla panodan oluşması beton basıncının 40 kN/m²’nin üstüne çıkması durumunda klipslerin eksiksiz atılması ve kolonun kuşaklar ile desteklenmesi gerekir. Anadolu Kalıp Proje departmanı bu değerleri önceden belirler ve kalıbı projelendirir. Uygulama anında da süpervizörler şantiyeye yardımcı olur.

Modüler Kalıp Sisteminde Modül Panolar üst üste dikey doğrultuda ve yatay olarak birleştirilebilir. Bu avantajı istenilen perde yüksekliğine ulaşmak için esneklik sağlar. Diğer projelere adaptasyonu kolaylaştırır. Panoların vinç ile taşınması durumunda vinç kulbu monte edilir ve pano kule vince bağlanır. Çalışma konsolu kalıbın üzerinde çalışma zemini oluşturur güvenlik zaafiyetini ortadan kaldırır.

Panolar bağlantı klipsleri ile rijit olarak bağlanır. Çalışma güvenliği için Çalışma Konusolu kullanımını Anadolu Kalıp ve İskele tavsiye eder. Panolara monte olan çalışma konsolu kalıp üzerinde güvenli çalışma alanı sağlar.

Anadolu Modüler Kalıp Sistemi vinç kullanılmayan şantiyeler için önemli pazar payına sahip kalıp çözümü olmuştur. Villa, satış ofisi, düşük katlı konutlar, iş merkezleri, pasajlar, yönetim ofisleri ve mağazalar gibi bir çok yapıda sıklıkla kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Modüler Kalıp Sisteminin esnek yapıda olması, diğer projelere kolay adapte edilmesi, farklı geometriler için esnek çözümler sunması, uzun ömürlülüğü,elle taşınabilmesi şantiyeler için diğer önemli tercih sebebi olmuştur. Tamamı ST 37 çelikten ve sfero döküm elemanlardan imal edilmesi günümüzde kullanılan en uzun ömürlü kalıp olma özeliğini kazanmasına sebep olmuştur. Ahşap yüzeyli kalıplarda kullanılan ahşap yüzeylerin kullanım süresi sac panolara göre daha kısadır. Anadolu Modüler Kalıp Sistemi uzun yıllar boyunca şantiyede kalitesini muhafaza eder.

Dairesel Kolon Kalıbı

Dairesel Kolon Kalıbı daire geometrisine sahip kolonlar için en ekonomik ve en pratik kalıp çözümüdür. Sac yüzeylerden ve sac kirişlerden oluşur. Kalıp yarım daire olarak yatayda iki parça dikeyde ise irtifaya göre farklı sayılarda parçalanır. Parçalar bağlantı klipsleri ile sadece bir çekiç darbesi alarak panoları rijit olarak bağlar. Dikeyde kalıbın standart ölçülere sahip parçalar halinde üretilmesi kalıbın diğer projelere adaptasyonunu kolaylaştırır. Kalıbın yatay deplasman yapması payanda ile engellenir. Payandalar 120 derecelik açılar ile kalıba monte edilir. Kalıba yüklenen yatay beton basıncının 40 kN / m²’yi geçmesi durumunda kalıp kuşaklar ile desteklenerek kalıbın rijitliği korunur.

Ø 60 çapına kadar panoları bir kişi, Ø 60 çapından büyük panoları 2 kişi taşyabilir. Vinç kullanılması durumunda kalıba Vinç Bağlantı Elemanı monte edilerek kalıbın bütün yada iki parça olarak taşınması sağlanır. Dilatasyon bölgesinde bulunan kalıplarda ise kalıp kesinlikle kuşaklar ile bitişik olduğu kolona bağlanmalıdır. Aksi durumda kalıbın arkasında yatay deplasmanı karşılayan payanda konulamamasından kalıp patlama yapar. Anadolu Kalıp Proje Departmanı sistem önceden projelendir ve uygulamada problem oluşma riskini ortadan kaldırır, süpervizörler uygulama sırasında şantiyeye yardımcı olur. Kalıbın doğru kullanımını sağar. Modüler Dairesel Kalıp uzun yıllar kalitesini muhafaza eder.

Kurulumu

Panolar bağlantı klipsi ile tek çekiç darbesi sonucu montelenir.

Panolar akraj elemanları ve konik ara malzeme ile bağlanırlar.

İhtiyaç var ise kalıp yüksekliğine göre profil kuşak montajı yapılır.

Payandalar eğer gerekli ise dev payandalar eklenir. Varsa özel aparat montajı yapılır.

Ürün Tablosu

  Ürün Kodu Ürün Açıklaması Ağırlık (KG)
0701001
0701002
0701003
0701004
Sac Pano 20x100
25x100
40x100
50x100
11.60
15.20
18.70
20.05
0702001
0702002
0702003
0702004
Yay Sac Pano 20x100
25x100
40x100
50x100
11.90
15.80
19.60
21.05
0703001
0703002
0703003
İç Köşe Pano 20x100
25x100
30x100
18.20
22.20
27.10
0704001 Dış Köşe Elemanı L = 100 4.65
0705001 Örgülü Asker L = 100 18.20
0706001 Örgüsüz Asker L = 100 10.20
0707001 Destek Kuşak Özel 8.00/m
0708001 Çalışma Konsolu 11.10
3007001 Bağlantı Kaması 0.10
3008001
3008002
3008003
3008004
3008005
Ankraj Bağlantı Takımı L = 100
L = 125
L = 150
L = 175
L = 200
2.90
3.15
3.60
4.10
4.40
3010001
3010002
3010003
3010004
Çiftli Payanda h = 330
h = 450
h = 550
h = 650
34.80
38.40
57.80
69.80
3013001
3013002
3013003
3013004
Dev Payanda L = 550
L = 650
L = 750
L = 850
98.20
110.40
120.80
134.80
3011001 Payanda Kafası 2.35
3014001 Vinç Kulbu 3.80
3016001 Kopilya 0.03
3015001 Pim 0.12
3012001 Payanda Ayağı Çiftli 3.12
3012002 Payanda Ayağı Tekli 2.40