Döşeme İskele Sistemleri

Masa Kalıp İskele Sistemi

Anadolu Masa Kalıp Sistemi, iki çerçeve elemanının diyagonal çubuklar aracılığı ile birleşmesinden ortaya çıkar. Masa Kalıp, Kalıp İskelesi ve Merdiven Kulesi uygulamalarında kullanılır. Geniş açıklıklara sahip plak döşeme, asmolen döşeme ve kaset döşeme uygulamalarında günümüzdeki en ideal kalıp iskelesidir. Kalıp iskelesinin bütün olarak çalışabilmesi ve yardımcı aparatları sayesinde süratle kurulumu ve sökümü yapılabilir.
Masa Kalıp Sistemi üç farklı uygulamaya olanak tanır.

  • Masa Kalıp
  • Kalıp İskelesi
  • Merdiven Kulesi

Anadolu Masa Kalıp Sistemi üç farklı yükseklikte imal edilir. 180, 150, ve 110 cm boyunda çerçeveler ve alt ayar mili, üst ayar mili yardımı ile en hassas yüksekliklerin çözülmesine olanak sağlar.

  • Anadolu Masa Kalıp Sistemi yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Basınç dayanımı 55 kN / Dikmedir.
  • Sistem otomatik gazaltı kaynak robotları ile üretilir.
  • Kullanıcı tercihine bağlı olarak boya yada galvaniz ile kaplanır.
  • Projeler, Çizim Departmanı tarafından yerleşim planı ve kesitleri hazırlanarak hızlı yerleşim ve minimum malzeme kullanımı sağlanır.

Masa Kalıbı Sisteminin beton basıncına göre hazırlanması ve farklı kotlara kalıbın adaptasyonu için Ana Çerçeve elemanı 3 farklı yükseklikte, sistemi farklı yük dayanımlarına göre dizayn edebilmek için düz ve diyagonal elemanlar farklı boylarda tasarlanır. Döşeme kalınlıklarının ve beton basıncının daha yüksek olduğu durumlarda Mühendislik Departmanı H20 açıklığını düşürebilir veya yükseltebilir.

Masa Kalıbı Sistemi projeye uygulanırken önce döşeme yükü varsa ek yükler analiz edilir ve birim alana düşen basınç hesaplanır. Kullanılacak plywood ve ahşap kirişlere göre kullanılacak yatay eleman ve diyagonel eleman uzunlukları seçilir. H20 ahşap kiriş günümüzde kullanılan en yüksek açıklık geçilebilen ahşap kiriş çeşididir. Varsa mevcut kirişler hesaba katılır. Kiriş açıklıklarına göre Çerçeve Elemanın yatay genişliği belirlenir ve masalar arasındaki açıklık belirlenir. Mevcut beton basıncını güvenli şekilde taşıyabiliecek sistem ortaya çıkar. Yüksekliğe göre kullanılacak çerçeve yükseklikleri ve ayar mili boyutları belirlenir. İhtiyaç duyulan apartlar eklenerek sistem çözümü tamamlanır. Böylelikle kullanılan şantiyeye özel kalıp çözümü ile hataya yer vermeyen en ekonomik ve güvenli sistem ile uygulama sıraında oluşabilicek problemlerin önüne geçilmiş sistem ortaya çıkar.

Merdiven Kulesi

Masa Kalıbı Sistemi, Merdiven Kulesi uygulaması, derin çukurlara ve yüksek kotlara güvenli ulaşım sağlamak için geliştirilmiş iskele sistemidir. Masa Kalıbı İskelesinin standart elemanları ile oluşturulur. Ek olarak, merdiven, sahanlık, korkuluk ile desteklenilerek Masa Kalıbı İskelesi merdiven kulesine dönüştürülür. En büyük avantajı yüksek irtifalarda üst düzey güvenlik sağlar. Kokuluk, sahanlık ve merdivenin H çerçeveye rijit olarak bağlanması kule vinç ile iskele sökülmeden taşınabilme avantajı sağlar. Böylece şantiyede işçilikten ve zamandan tasarruf sağlanır. Merdiven kulesi kullanım sırasında da kullanıcıya konforlu iniş çıkışlar sağlar. 16 cm - 24 cm arasında değişen rıht yüksekliği, 20 cm ile 45 cm arasında değişen basamak boyu ve 50 cm ile 70 cm basamak genişliği ile iniş çıkışlarda yapılarımızda kullanılan merdivenlere yakın konfor sağlar. Merdiven Kulesinin yapımın- da kullanılan hammaddeler İSO 9001 Kalite Standartlı ST 37 çelik boru ve profillerden, DIN ve TS normlarına uygun olarak tasarlanır ve otomatik gazaltı kaynak robotlarında üretilir. Bu yüksek kalite standartları şantiyede ürünün uzun yıllar kalitesini korumasını ve en üst düzey güvenli çalışma ortamı sağlar. Anadolu Kalıp ve İskele Merdiven Kulesi özel projelerde, proje departmanı tarafından şantiyete uygun olarak tasar- lanır Merdiven Kulesi uygulaması 8 m yüksekliğe kadar kilitli tekerlek ile kurularak tekerlekli iskele olarakda kullanılabilir. Zeminde kot farklılıklarını önlemek için krikolu ayar mili kullanılır. H Çerçeveler birbiri üzerine dikey olarak yükselirken ekleme borusu ile eklenir. Pim ve kopilya ile rijitlenir. böylece vinç ile taşınmaya sağlıklı bütün çalışan sistem haline gelir. Merdiven Kulesi köprü inşaa, derin temeller, kule, nükleer santral ve endüstriyel yapılarda sıklıkla kullanılır.
Sistemin Taşınması

Masa Kalıp İskele Sistemi, lojistik açıdan en kolay taşınma imkanı olan sistemdir. Herhangi bir kotta kurulu olan kalıbın hiçbir parçası sökülmeden bir üst kota çıkarılabilir. Bu imkanlar Masa Kalıbının taşınmasında işçilikten ve zaman ciddi tasarruf sağlar. Örneğin 500 m² masa kalıbı kurulu döşemeyi 2 personel bir üst kota çıkarabilir ve kurar. Bu avantajın kullanılabilmesi için kalıbın tüm sistem elemanlarının rijit olarak birbirine bağlanması gerekir. Kriko Maşası, Ekleme Nipeli, Pim, Kopilya, Kiriş Bağlama Elemanları, Karşı Plaka ve Vinç Kulbu ile rijit bağlantı sağlanır.


Çerçeve Birleştirme Parçası

Ana Çerçevelerin üst üste eklenmesini sağlar. Alt kottaki çerçevelerin üst kısmına 4 adet eklenir. Birleştirme parçasının üzerine de 4 adet çerçeve eklenir. Pim ve Kopilya aracılığı ile kilitlenir. Çerçeveleri rijit olarak bağlar.

Pim

Ana Çerçevelerin arasında kullanılan Çerçeve Birleştime parçası çerçeveleri birbirine bağlar ve delikten pim takılır. Böylelikle çerçevelerin ayrılması engellenir. Kopilya pimin alt kısmına eklenir ve rijit olarak bağlanmasını sağlar.

Kriko Maşası

Krikolu Ayar Mili ile Çerçeve Elemanını birbirine bağlar. Ana çerçevenin alt kirişinden dolanarak Krikolu Ayar Milinin kulaklarına bağlanır. Ayar Mili ile çerçevenin bir bütün olarak çalışmasını sağlar.

Kiriş Bağlantı Takımları

Anadolu Kalıp ve İskele Sistemlerinde üç farklı tipte kiriş bağlantı takımı üretilir. H20, 10 x 10, ve 10 x 15 ten oluşturulan mahya kirişlerini ve ızgara kirişlerini birbirine bağlar. 2 Farklı yüzden oluşurlar. Bağlanmak istenilen yüzeylere getirilir ve çivilenirler.

Karşı Plaka

Üst Ayar Mili ile mahya kirişlerini birbirine bağlar. Plaka, ızgara kirişlerin üzerine yerleştirilerek üst ayar miline vidalanırlar. Böylece üst konstrüksiyonun tamamı ile iskele rijit olarak bağlanır.

Masa Taşıma Arabası

Masa Taşıma Arabası, masa kalıbını iki taraftan kaldırarak kalıbı vince doğru taşır. Masa Kalıp sirkülasyonu esnasında en büyük işçiliği krikoların ayarlanması alır. Anadolu Masa Taşıma Arabası kalıbı askıya alarak krikoların üzerindeki yükü boşa çıkarır. Böylece kriko ayarlamasına harcanılan işçilikten tasarruf sağlanır.

Masa Taşıma Çatalı

Masa Taşıma Çatalı, masa kalıbı uygulama anında kalıbın vince bağlanarak yer değiştirilmesini sağlayan vinç aparatı, masa kalıbı sistem elemanıdır. Taşıma çatalı vince zincir aracılığı ile iki noktadan bağlanılarak vincin, forkliftin çalışma sistemi ile çalışmasını sağlar. Masa Taşıma Çatalı vinç ile istenilen kot yüksekliğindeki masa kalıbın altına çatal uçları gelecek şekilde yerleştirilir ve zincir ile kalıba bağlanır. Vinç operatörü kalıbı kaldırarak bir üst kota yerleştirir. Masa Taşıma Çatalı farklı uzunluk ve genişliklerdeki masa kalıplarına ve farklı yüksekliklerdeki döşeme veya alanlara kolay ve hızlı adapte olur. Çatal uçları pim ile sabitlenerek uzatılabilir yada kısaltılabilir. Aynı zamanda iki çatal arasındaki açıklıkta pim vasıtası ile değiştirilebilir. Taşıma Çatalı masa kalıp dışında şantiyede farklı ürünlerin vinç ile taşınması istenildiğinde zemin olarak kullanılabilir.Masa Taşıma Çatalı DIN normlarına göre tasarlanır ve otomatik gazaltı kaynak robotlarında üretilir. Antipas boya ile boyanan Masa Taşıma Çatalı isteğe bağlı olarak galvaniz ile kaplanabilir. Tüm Anadolu Kalıp ve İskele ürünleri gibi mukavemet, dayanım, moment ve eksenel basınç testlerini başarı ile geçtikten sonra sektörün hizmetine sunulmuştur.


Malzeme Çıkarma Platformu

Malzeme Çıkarma Platformu, şantiyede yapının cephesine geçici konsol oluşturarak, konsoldan malzemelerin farklı bölgelere vinç ile taşınmasını sağlar. Kalıp sirkülasyonunda ve malzeme taşınması sırasında işçilik ve maliyetten tasarruf sağlar. Masa taşıma arabaları ile masa kalıp konsolun üzerine getirilerek vinçle kaldırıp bir üst kota yerleştirilebilir. Böylelikle çatal kullanımı ihtiyacını ortadan kaldırır. Malzeme Çıkarma Platformu vinç askıları ile vinçle taşınabilir. Kurulumu ve sökümü kolaydır. Malzeme Çıkarma Platformunun üzerine malzeme istif edilebilir. Farklı döşeme yüksekliklerine kolaylıkla uyum sağlar. Pim ile yükseltilir yada alçaltılabilir. Ayar Mili ile hassas yükseklik ayarı yapılır. Malzeme Çıkarma Platformu döşemeye üç noktadan bağlanır ve emniyetli çalışma sağlar.


Uygulama Şeması

Ayar Milleri yardımı ile sistem yeterli uzunlukta aşağı indirildikten sonra iki araba kalıba yaklaştırılır.

Arabanın kriko kolu döndürülür ve kancalar çerçeveyi alt kirişten kavrar.

Masa askıya alınarak ayar milleri üzerineki yük boşa çıkar. Ayar milleri toplanarak bağlanr.

Kalıp kirişlerin altından geçmek durumunda ise ayar milleri minimum uzunluğa kısaltılır.

Masa Kalıbı, taşıma çatalının olduğu bölgeye hareket ettirilir.

Vince bağlı olan taşıma çatalı, kalıbın altına yerleştirilir.

Masanın çatala oturmasından sonra masa çatala zincirle bağlanarak taşıma sırasında düşmesi engellenir.

Masa vinçle bir üst kota indirilir ve çatal tekrar alt kota alınarak aynı işlem devam eder.

Kurulum

Alt Ayar Milleri projede belirtilen noktalara yerleştirilir.

H Çerçeveler Alt Ayar Millerin üzerine yerleştirilir.

Yatay ve Diyagonal Çubuklar monte edilir.

Ekleme Nipeli H Çerçeve üzerine eklenir, pim ve kopilya ile bağlanır.

Ekleme Nipelinin üzerine H çerçeveler eklenir ve pim ile sabilenir.

Yatay ve Diyagonal Çubuklar H Çerçeveye monte edilir.

4 Yollu Başlık veya U Başlık H Çerçevenin üzerine eklenir. Pim ve Kopilya ile sabitlenir.

Üst konstrüksiyon kurulur ve masa kullanıma hazırdır.

Ürün Tablosu

  Ürün Kodu Ürün Açıklaması Ağırlık (KG)
0801001
0801002
0801003
H Çerçeve 150x110
150x150
150x180
20.50
27.10
30.50
0802001
0802002
0802003
0802004
0802005
0802006
0802007
0802008
0802009
Diyagonal Eleman Takımı 110x150
110x200
110x250
150x150
150x200
150x250
180x150
180x200
180x250
5.50
6.60
8.45
6.15
7.54
8.90
6.75
8.10
9.33
0803001
0803002
0803003
Yatay Eleman 1560mm
2060mm
3060mm
20.50
27.10
30.60
0804001 Masa Yürütme Arabası 125.00
3017001 H20 Bağlantı Takımı 1.90
0805001 Masa Taşıma Çatalı 360.00
3018001 Kriko Maşası 0.20
3019001 Pim - Kopilya 0.30
3020001 Masa Başlık Takımı 6.70
3001002 Nipel 42 0.45
0806001 Merdiven 81.30
0807001 Korkuluk 10.10
0808001 Malzeme Taşıma Konsolu 185.60
3002001
3002002
3002003
Alt Ayar Mili L = 60
L = 70
L = 120
2.70
3.50
6.00
3004001
3004002
3004003
Krikolu U Başlık L = 60
L = 70
L = 120
2.90
3.60
6.10
3003001
3003002
3003003
Krikolu H20 Başlık L = 60
L = 70
L = 120
5.40
6.65
11.40