Döşeme İskele Sistemleri

Flanşlı İskele Sistemi

Flanşlı İskele Sistemi plak, kirişli, asmolen ve kaset döşemelerde kalıp iskelesi; dış cephe, tershane, endüstriyel yapılar gibi bir çok alanda da cephe iskelesi olarak kullanılır.

Basınç dayanımının yüksekliği, yüksek mukavemet ve taşıma kapasitesine sahip olması, ağır döşemelerde ve yüksek yapılarda rahat ve güvenli bir kullanım sağlar.

Sadece çekiç kullanılarak hızlı bir şekilde montajı ve demontajı yapılarak maliyetten ve işçilikten tasarruf sağlar. Flanşlı iskelenin kilit mekanizması kurtağzı kama ve flanştan oluşur. Herhangi bir aparata ihtiyaç duymayan kilit mekanizmasında çelik döküm başlıklar flanşı içine alır, kama yukarı çekilir ve flanşa kilitlenir. Kamanın yatay elemana bağlı olması kaybolma problemini ortadan kaldır. Elemanlar gazaltı kaynak robotlarında otomatik olarak üretilir.

Sistemin çubuklardan oluşması istif alanında avantaj sağlar. Aynı elemanlar ile merdiven iskelesi oluşturmak mümkündür. Cup-Lock taşıma arabası ile sistem parçalandıktan sonra arabaya yüklenir, araba transpalet ile kolaylıkla taşınır.

Anadolu Flanşlı İskele Sistemi, döşeme ile birleşmesini sağlayan ahşap veya metal kirişlerin tamamına uyum sağlar. H20 kullanımında "4 Yollu Başlık" 10x10 veya 10x15 kereste kullanımında "U Başlık" metal kiriş kullanımı durumunda da özel başlık takımları ile sisteme uyum sağlar.

Flanşlar, dikey elemanlara 50 cm veya 100 cm açıklıklarla kaynaklıdır. Bu durum yatay elemanların bağlantı noktalarının seçiminde alternatifler oluşturur. Yatay elemanların yaklaşık 30 cm arayla yükselmesi ile istenilen açıklıklarda kalıp kurulabilir. Bu alternatifler sisteme yüklenen eksenel basınca göre kalıp kurabilme esnekliği sağlar.

Yatay Bağlantı Açıklığı Dikey Eksenel
Yük Taşıma Kapasitesi
50 cm 5940 kg
100 cm 5020 kg
150 cm 3650 kg
200 cm 2515 kg
250 cm 1620 kg
300 cm 1090 kg

Burkulma hesapları TS 648, DIN 4114 Teknik Kriterlerine göre yapılmıştır. h= 2.70 kabul edilmiştir.

TS 648’e göre ST 37 burkulma katsayıları

Flanşlı Konsol, döşeme alınları için tasarlanmış sistem elemandır. Döşeme alınlarında kalıbın kurulmasına yardımcı olur.Konsol sistemden dışarı çıkarak döşeme alınlarında emniyetli çalışma olanağı tanır. Çekiç darbesi ile kilitlenerek rijit birleşim sağlar.

Birleştirme Elemanı, dikey elemanların dikey yönde birleşmesini sağlar. Dikey elemanın üstüne monte edilir ve diğer dikey bağlantı birleştirme parçasına eklenir. Pimle sabitlendiğinde sistem bütün olarak çalışıcak rijitlikte birleşim oluşturur.

Düşer Başlık, kaset döşemeler için tasarlanmış aksesuar elemanıdır. Dikey yönde monte edilen başlık, tali kirişlerle bağlanır. Söküm sırasında mekanizmasına çekiç darbesi uygulanır ve üst konstrüksiyon aşağı düşer. Kasetlerin kolay sökümü sağlanır.

Flanşlı İskele Sistemi kot farklılıklarına kolaylıkla uyum sağlar. Farkı yükseklikler için yatay elemanların farklı flanşlara bağlanması ile farklı kotlara iskele kurulur. Anadolu Flanşlı İskele Sisteminde bulunan yatay ve düşey elemanların uygun seçimleri ile her yükseklik kolaylıkla çözülür. Flanşlı İskele Sistemi eleman seçimleri Proje Departmanı tarafından çözümlenerek şantiyede kolaylık sağlar ve uyumsuzluk problemini ortadan kaldırır.
Kurulum

Alt ayar milleri projede belirtilen noktalara yerleştirilir. İki dikey eleman ayar millerinin üzerine monte edilir.

Dikey elemanlara yatay eleman eklenerek kilitleme mekanizması çekiç ile kilitlenir.

Projede belirlenen noktalara göre yatay elemanlar dikey elemanlara bağlanır.

Üst ayar milleri dikey elemanlara monte edilir ve üst konstrüksiyon kurulur. Varsa özel apartlar ilave edilir.

Ürün Tablosu

  Ürün Kodu Ürün Açıklaması Ağırlık (KG)
1001001
1001002
1001003
1001004
1001005
1001006
Dikey Eleman (1 Flanş)
Dikey Eleman (2 Flanş)
Dikey Eleman (3 Flanş)
Dikey Eleman (4 Flanş)
Dikey Eleman (5 Flanş)
Dikey Eleman (6 Flanş)
H = 50
H = 100
H = 150
H = 200
H = 250
H = 300
2.40
4.80
7.10
9.50
12.00
14.30
1001007
1001008
1001009
1001010
1001011
Dikey Eleman (1 Flanş)
Dikey Eleman (2 Flanş)
Dikey Eleman (2 Flanş)
Dikey Eleman (3 Flanş)
Dikey Eleman (3 Flanş)
H = 100
H = 150
H = 200
H = 250
H = 300
4.10
6.10
8.10
10.00
12.00
1002001
1002002
1002003
1002004
1002005
1002006
1002007
1002008
Yatay Eleman L = 50
L = 70
L = 100
L = 120
L = 150
L = 200
L = 250
L = 300
2.30
2.90
3.70
4.20
5.20
6.60
8.10
9.60
1003001
1003002
Flanşlı Konsol L = 70
L = 100
5.90
8.40
3001001 Nipel 40 0.40
3002001
3002002
3002003
Alt Ayar Mili L = 60
L = 70
L = 120
2.70
3.50
6.00
3004001
3004002
3004003
Krikolu U Başlık L = 60
L = 70
L = 120
2.90
3.60
6.10
3003001
3003002
3003003
Krikolu H20 Başlık L = 60
L = 70
L = 120
5.40
6.65
11.40