Döşeme İskele Sistemleri

Cup-Lock İskele Sistemi

Cup-Lock İskele Sistemi plak, kirişli, asmolen ve kaset döşemelerde kalıp iskelesi; dış cephe, tershane, endüstriyel yapılar gibi bir çok alanda da cephe iskelesi olarak kullanılır.

Basınç dayanımının yüksekliği, yüksek mukavemet ve taşıma kapasitesine sahip olması, ağır döşemelerde ve yüksek yapılarda rahat ve güvenli bir kullanım sağlar.

Sadece çekiç kullanılarak hızlı bir şekilde montajı ve demontajı yapılır. Parçaları ile bütün olarak üretilmesi rijit birleşimler sağlar. Dağınıklık, hasar görme ve küçük parçaların kaybolma problemlerini ortadan kaldırır. Alt ayar mili ve üst ayar mili ile hassas yükseklik ayarları kolaylıkla yapılır. Sistemin kilitleme mekanizması dikey elemana kaynak ile bağlanmış alt çanak ve üst kısımda hareket edebilen fincandan oluşur. Mekanizma sisteminin arasına yatay eleman alınarak fincan çekiç darbesi ile aşağı doğru dönerek rijit bir birleşim oluşturur.

Sistemin çubuklardan oluşması istif alanında avantaj sağlar. Aynı elemanlar ile merdiven iskelesi oluşturmak mümkündür. Cup-Lock taşıma arabası ile sistem parçalandıktan sonra arabaya yüklenir, araba transpalet ile kolaylıkla taşınır.

Anadolu Cup-Lock İskele Sistemi, döşeme ile birleşmesini sağlayan ahşap veya metal kirişlerin tamamına uyum sağlar. H20 kullanımında "4 Yollu Başlık" 10x10 veya 10x15 kereste kullanımında "U Başlık" metal kiriş kullanımı durumunda da özel başlık takımları ile sisteme uyum sağlar.

Kilitleme mekanizmaları, dikey elemanlara 50 cm veya 100 cm açıklıklarla kaynaklıdır. Bu durum yatay elemanların bağlantı noktalarının seçiminde alternatifler ortaya çıkarır. Yatay elemanların yaklaşık 30 cm arayla yükselmesi ile istenilen açıklıklarda kalıp kurulabilir. Bu alternatifler sisteme yüklenen dikey eksenel basınca göre kalıp kurabilme esnekliği sağlar.

Yatay Bağlantı Açıklığı Dikey Eksenel
Yük Taşıma Kapasitesi
50 cm 5940 kg
100 cm 5020 kg
150 cm 3650 kg
200 cm 2515 kg
250 cm 1620 kg
300 cm 1090 kg

Burkulma hesapları TS 648, DIN 4114 Teknik Kriterlerine göre yapılmıştır. h= 2.70 kabul edilmiştir.

TS 648’e göre ST 37 burkulma katsayıları

Düşer Başlık

Kaset döşemeler için tasarlanmış aksesuar elemanıdır. Dikey yönde monte edilen başlık, tali kirişlerle bağlanır. Söküm sırasında mekanizmasına çekiç darbesi uygulanır ve üst konstrüksiyon aşağı düşer. Kasetlerin kolay sökümü sağlanır.

Cup-Lock Birleştirme Elemanı

Dikey elemanların dikey yönde birleşmesini sağlar. Dikey elemanın üstüne monte edilir ve diğer dikey bağlantı birleştirme parçasına eklenir. Pimle sabitlendiğinde bütün çalışan rijit bitleşim oluşur. Birleştirme Elemanı masa kalıp sistemi dışında tüm Anadolu Kalıp ürünleri ile uyumludur.

Cup-Lock Konsol

Döşeme alınları için tasarlanmış sistem elemandır. Döşeme alınlarında kalıbın kurulmasına yardımcı olur.Konsol sistemden dışarı çıkarak döşeme alınlarında emniyetli çalışma sağlar. Cup-Lock iskele sisteminin kilitleme mekanizmasına bademler alınır. Çekiç darbesi ile kilitlenerek rijit birleşim sağlanır.Cup-Lock İskele Sistemi kot farklılıklarına kolaylıkla uyum sağlar. Farkı yükseklikler için yatay elemanların farklı fincanlara bağlanması ile farklı kotlara iskele kurulur. Anadolu Cup-Lock İskele Sisteminde bulunan yatay ve düşey elemanların uygun seçimleri ile her yükseklik kolaylıkla çözülür. Cup-Lock İskele Sistemi eleman seçimleri Proje Departmanı tarafından çözümlenerek şantiyede kolaylık sağlar ve uyumsuzluk problemini ortadan kaldırır.
Kurulum

Alt ayar milleri projede belirtilen noktalara yerleştirilir. İki dikey eleman ayar millerinin üzerine monte edilir.

Dikey elemanlara yatay eleman eklenerek kilitleme mekanizması çekiç ile kilitlenir.

Projede belirlenen noktalara göre yatay elemanlar dikey elemanlara bağlanır.

Üst ayar milleri dikey elemanlara monte edilir ve üst konstrüksiyon kurulur. Varsa özel apartlar ilave edilir.

Ürün Tablosu

  Ürün Kodu Ürün Açıklaması Ağırlık (KG)
1101001
1101002
1101003
1101004
1101005
1101006
Dikey Eleman (1 Fincan)
Dikey Eleman (2 Fincan)
Dikey Eleman (3 Fincan)
Dikey Eleman (4 Fincan)
Dikey Eleman (5 Fincan)
Dikey Eleman (6 Fincan)
H = 50
H = 100
H = 150
H = 200
H = 250
H = 300
2.40
4.80
7.10
9.50
12.00
14.30
1101007
1101008
1101009
1101010
1101011
Dikey Eleman (1 Fincan)
Dikey Eleman (2 Fincan)
Dikey Eleman (2 Fincan)
Dikey Eleman (3 Fincan)
Dikey Eleman (3 Fincan)
H = 100
H = 150
H = 200
H = 250
H = 300
4.10
6.10
8.10
10.00
12.00
1102001
1102002
1102003
1102004
1102005
1102006
1102007
1102008
Yatay Eleman L = 50
L = 70
L = 100
L = 120
L = 150
L = 200
L = 250
L = 300
2.30
2.90
3.70
4.20
5.20
6.60
8.10
9.60
1103001
1103002
Cup-Lock Konsol L = 70
L = 100
5.90
8.40
3001001 Nipel 40 0.40
3002001
3002002
3002003
Alt Ayar Mili L = 60
L = 70
L = 120
2.70
3.50
6.00
3004001
3004002
3004003
Krikolu U Başlık L = 60
L = 70
L = 120
2.90
3.60
6.10
3003001
3003002
3003003
Krikolu H20 Başlık L = 60
L = 70
L = 120
5.40
6.65
11.40