Kolon ve Perde Kalıpları

Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi

Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi, konutlar, endüstriyel yapılar, viyadük ayakları, istinat duvarları gibi farklı yapılarda kolon ve perde kalıbı, dairesel perde kalıbı, tek yüzlü perde kalıbı ve ayarlanabilir kolon kalıbı olarak kullanılır. Çelik kuşak, H20 ve plywood olmak üzere 3 ana elemandan oluşur. Sistem esnekliğinden dolayı çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. Geleneksel kalıba göre maliyeti, kullanım kolaylığı, kullanım hızı ve işçilik kolaylığı sayesinde kalıp sektöründe vazgeçilmez bir sistem haline gelmiştir.

Sistem Özellikleri
 • Ahşap kiriş ve çelik kuşak elemanlarının uyarlanması ile farklı dayanımlarda ve ebatlarda panolar elde edilir.
 • Proje başlangıcında hazırlanan panolar vinç ile demonte edilmeksizin kolayca taşınır.
 • Sistemin diğer projelere adaptasyonu kolaydır.
 • Kullanılan elemanlar pratik ve hızlı bir şekilde panel haline getiridiğinden az işçilikle çok iş üretilir. Bir adet çekiç ve matkap ile kolayca montajı yapılır.
 • Değişik yükseklik ve genişliklere uyarlanabilir panolar yüksek gerilmelere karşı rijit yapıdadır. Ahşap Kirişli Kalıp Sisteminde kolon kalıpları 90kN/m² beton basıncına, perde kalıpları 50kN/m² beton basıncına dayanımlı olarak üretilir.
 • Pano ebatları büyüdükçe kalıp sirkülasyon hızı artar.
 • Kuşakların ve ahşap kirişlerin yerlerinin ve sayılarının değiştirilmesi ile projeye özel çözüm ve imalat ihtiyacını minimize eder ve projeden projeye farklı beton basınçlarına göre dizayn olanağı sağlar.
 • Sistemin bütün olarak çalışması ve taşınması ile plywood köşelerindeki ezilmeler gibi hasarları minimize ederek malzeme zaiyatını azaltır.
 • Standart pano yüksekliği dışında plywood montajının alt kotta bitirilmesi ile H20-H20 birleştirme elemanı ile daha yüksek panolar oluşturmak mümkündür.
 • Kalıp yüzeyi geniş ve düz olduğundan dolayı pürüzsüz beton elde edilir.
 • Özel kesitli ve dairesel kolonlar oluşturulabilir.
 • Düz ve açılı perdelerin aynı elemanlar ile yapılması şantiyelerde büyük kolaylık sağlar.
 • Parça parça ve bütün olarak istif edilmesi kolaydır. Az alan kaplaması depolanmasını kolaylaştırır.

Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi ile düz, açılı ve dairesel perdeler dökülebilir. Perde kalıplarının aynı elemanlar ile yapılması şantiyelerde büyük kolaylık sağlamaktadır. Kesiti düz, açılı yada dairesel olan perdelerde aynı elemanlar ile döküm yapılarak kolaylık sağlar.

Çelik kuşak, h20 ve plywood farklı farklı kullanılarak değişik yükseklik ve genişliklerde panolar elde edilebilir. Uzuluğu yüksek olan perdelerde ( özellikle asimetrik çekirdek perdeler ve tek taraflı perdeler ) panolar döküm sayısına göre dizayn edilerek farklı birleşimler sonucu aynı panolar ile farklı geometriler çözülebilir.

İstenilen beton basıncına göre pano motajı yapılablir. Ahşap kirişlerin, çelik kuşakların ve ankraj millerinin montaj yerlerini, ve sayılarını değiştirerek aynı büyüklükteki pano farklı beton basınçlarına göre dizayn edilir.

Pano boyutları arttıkça, kalıp sirkülasyon hızı artar. İstenilen ölçülere göre pano yerleşimi yapılabilir. Ahşap kiriş, çelik kuşak ve plywoodların farklı şekillerde birleştirilerek farklı ölçüler elde edilir.

Standart ahşap kiriş boyları sırasıyla 245 cm, 265 cm, 290 cm, 330 cm, 360 cm, 390 cm, 450 cm, 490 cm ve 590 cm’dir. Standart ahşap kirişleri kullanarak aşağıdaki pano boylarını elde etmek mümkündür. Ayrıca plywood montajı ahşap kiriş üst kotunun altında herhangi bir alt kotta indirilerek istenilen her kalıp yüksekliği elde edilebilir.

Standart çelik kuşaklar 100 cm’den başlayarak 300 cm’ye kadar 25 cm aralıklarla artar. Gerekli durumlarda projeye özel olarak farklı ebatlar kuşaklar üretilir.

Kuşak birleştirme parçası ile iki pano yatayda birleştirilir. Böylelikle hem panolar yatayda tek eleman olarak çalışır, çekmeye ve basınca dirençli rijit birleşim elde etmiş olunur. Aynı eleman kolon kalıplarında L geometrisinde birleşim sağlar.

Standart iç köşe kuşaklar, 50 cm’den başlayarak 125 cm’ye kadar 25 cm aralıklarla artar. Standart ölçülerin dışına çıkılması gerektiğinde ve çelik kuşaklarla iç köşe kuşakların birlikte çalıştığı durumlarda iç köşe kuşakların özel ölçülerle yapılması faydalıdır. Kulanım sayısı az, kullanım alanı kısıtlı olmasından dolayı çelik srz kuşakların diğer projelere adaptasyonunu kolaylaştırır.

Kiriş Bağlantı Elemanı

Ara dolgularda 35 cm’ye kadar olan genişliklerde özel pano kullanılmadan Kuşak Birleştirme Parçası ile çözülür. Kuşak Birleştirme Parçası sayesinde standart panolar kullanılır. Kalıbın diğer projelere adaptasyonunu kolaylaştırır.
Dizayn Tablosu

Kalıp Boyu H20 Boyu Çelik Kuşam Yerleşim Aralıkları Payanda Yerleşim Aralığı
Kuşak Sayısı A B C D E
250 cm 245 cm 2 45 cm 120 cm - - - 375 cm
270 cm 265 cm 2 45 cm 150 cm - - - 375 cm
3000 cm 290 cm 2 45 cm 170 cm - - - 350 cm
330 cm 330 cm 3 45 cm 120 cm 120 cm - - 320 cm
360 cm 360 cm 3 45 cm 120 cm 120 cm - - 300 cm
400 cm 390 cm 3 45 cm 140 cm 140 cm - - 270 cm
450 cm 450 cm 4 45 cm 120 cm 120 cm 120 cm - 240 cm
500 cm 490 cm 4 45 cm 120 cm 120 cm 140 cm - 220 cm
600 cm 590 cm 5 45 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 180 cm


H20 Yerleşim Ölçüleri 50kN/m2 Basınca Dayanıklı Dizayn Tabloları
Pano Genişlik H20 Adedi H20 Aralığı
100 cm 4 28,1 cm
125 cm 5 27,4 cm
150 cm 6 26,9 cm
175 cm 6 31,9 cm
200 cm 7 30,7 cm
225 cm 8 29,9 cm
250 cm 8 33,5 cm
275 cm 9 32,5 cm
300 cm 10 31,5 cm

Kurulumu

Montaj çelik kuşakların bir platform üzerinde yerleştirilmesi ile başlar.

H20'ler projede belirtilen sayı ve aralıklar ile yerleştirilir. Bağlantı klipsi ile sabitlenir.

Plywood H20 kirişlere ağaç vidaları ile monte edilir. Opsiyonel olarak H20'ye ahşap kalas eklenir.

Ankraj delikleri plywood üzerinde delinir ve varsa ek aparatlarının montajı yapılır.

Kolon Kalıpları

Kolon kesitlerinin perde kesitlerine göre küçük olması, kolonlarda beton yükselme hızlarının fazla olmasına neden olur. Bu sebeple kolon kalıpları perde kalıplarına göre daha yüksek beton basıncına göre dizayn edilmiştir. Ahşap Kirişli Kalıp Sisteminde standart beton yanal basıncı perde kalıplarında 50kN/m², kolon kalıplarında ise 90kN/m² olarak kabul edilmiştir. Gerekli durumlarda bu değerler değiştirilebilir.


Kolon Kalıp Sistemleri 20/20 ebatlarından 100/100 ebatlarına kadar L kuşaklar ile 2 ayrı L panonun Ankaraj somunu ve milleri ile birleşmesi şeklinde oluşur. Birçok projede karşılaşılan, kolonların üst kotlarda kesitlerinin daralması problemi Ahşap Kirişli Kolon Kalıpları ile rahatlıkla çözülebilmektedir. Aynı malzemeler ile farklı kalıp ölçüleri elde etmek mümkündür. Ahşap Kirişlerin yerleri ve sayıları plywoodların ölçüleri değiştirilerek istenilen kesitler elde edilir.

Ayarlanabilir Kolon Kalıpları

Ayarlanabilir Kolon Kalıpları, aynı çelik kuşaklar kullanılarak farklı kolon ölçülerinin elde edilmesini sağlayan kalıp çözümüdür. Köşe Gönyeleri sayesinde kuşak ölçüleri değiştirilebilir. Sistemin küçük parçalardan oluşmasından dolayı stok alanlarında tasarruf sağlar. Günümüzde sıklıkla karşılaşılan üst kotlarda küçülen kolon ebatlarına sahip olan yapılar için uygun bir sistemdir.

Özel kesitli kolonlarda, kolonun köşelerinin yumuşatılması gerektiği durumlarda kolon kalıbının içine rezervasyon parçası eklenir. Rezervasyon ile istenilen her geometri çözülebilir.

Ürün Tablosu

  Ürün Kodu Ürün Açıklaması Ağırlık (KG)
0101001
0101002
0101003
0101004
0101005
0101006
0101007
0101008
0101009
Perde Kuşağı L = 100
L = 125
L = 150
L = 175
L = 200
L = 225
L = 250
L = 275
L = 300
20.10
25.80
30.20
36.40
41.40
46.50
51.70
56.90
62.15
0102001 Köşe Perde Kuşağı 18.00/m
0103001 Kolon Kuşağı 18.00/m
0104001
0104002
Kuşak Birleştirme Elemanı L = 100
L = 150
9.20
13.20
0105001
0105002
Mafsallı Kuşak Birleştirme Elemanı L = 100
L = 150
9.40
13.40
0106001 Aksesuar Kaması 1.60
0107001 Kiriş Bağlantı Takımı 1.60
0108001 Bağlantı Klipsi 1.90
0109001 Dış Köşe Birleştirme Parçası 2.70
0708001 Çalışma Konsolu 11.10
3007001 Bağlantı Kaması 0.10
3008001
3008002
3008003
3008004
3008005
Ankraj Bağlantı Takımı L = 100
L = 125
L = 150
L = 175
L = 200
2.90
3.15
3.60
4.10
4.40
3010001
3010002
3010003
3010004
Çiftli Payanda h = 330
h = 450
h = 550
h = 650
34.80
38.40
57.80
69.80
3013001
3013002
3013003
3013004
Dev Payanda L = 550
L = 650
L = 750
L = 850
98.20
110.40
120.80
134.80
3011001 Payanda Kafası 2.35
3014001 Vinç Kulbu 3.80
3016001 Kopilya 0.03
3015001 Pim 0.12
3012001 Payanda Ayağı Çiftli 3.12
3012002 Payanda Ayağı Tekli 2.40